caihoden:

#82Cách đây 18 năm lúc đó tôi học lớp 1 hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn , và mẹ tôi là một giáo viên cấp 1 . Vào ngày 20-11 mẹ tôi được phụ huynh tặng 1 chai “dầu gội” khá to , lúc đấy tôi và mẹ mừng lắm vì cả đời có bao giờ được gội đầu bằng chai oách như vậy đâu vì xưa giờ toàn dùng xabong cục thôi ,cả nhà tôi dùng đến khi gần hết thì tôi mới phát hiện ra trên chai có ghi một dòng chữ nhỏ là ” Nước rửa chén ” tôi với mẹ nhìn nhau cười , bây giờ mỗi lần hai mẹ con nhìn thấy chai nước rửa chén Mỹ Hảo thì vẫn nhìn nhau cười và kể lại chuyện khó khăn của ngày xưa , tôi không xấu hổ mà đó là kỉ niệm mà tôi và mẹ chẳng bao giờ kể với ai cả.

caihoden:

#82Cách đây 18 năm lúc đó tôi học lớp 1 hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn , và mẹ tôi là một giáo viên cấp 1 . Vào ngày 20-11 mẹ tôi được phụ huynh tặng 1 chai “dầu gội” khá to , lúc đấy tôi và mẹ mừng lắm vì cả đời có bao giờ được gội đầu bằng chai oách như vậy đâu vì xưa giờ toàn dùng xabong cục thôi ,cả nhà tôi dùng đến khi gần hết thì tôi mới phát hiện ra trên chai có ghi một dòng chữ nhỏ là ” Nước rửa chén ” tôi với mẹ nhìn nhau cười , bây giờ mỗi lần hai mẹ con nhìn thấy chai nước rửa chén Mỹ Hảo thì vẫn nhìn nhau cười và kể lại chuyện khó khăn của ngày xưa , tôi không xấu hổ mà đó là kỉ niệm mà tôi và mẹ chẳng bao giờ kể với ai cả.

youngeyesignite:

Lady Weetzie.

arabellesicardi:

Here is a side by side comparison of how The New York Times has profiled Michael Brown — an 18 year old black boy gunned down by police — and how they profiled Ted Bundy, one of the most prolific serial killers of all time. 

Source for Brown, Source for Bundy.

Character assassination much. 

geritsel:

Liu Maochan - a Chinese painter with a touch of French impressionism à la Monmartre. Gorgeous.

Happy Birthday, My Fluffy Ball of Cuteness ❤ #Happy27GDay | my art

Happy Birthday, My Fluffy Ball of Cuteness
my art

Quit smiling, you’re supposed to be professional.

Fave of ‘Play with GD & TOP’ moments - No#42

When the hyung wanted wondering about the cake more than the birthday boy.. lol